Taxaties

Een actuele en reële visie op de marktwaarde van uw vastgoed is essentieel. Het is het fundament voor uw vastgoedstrategie en de beslissingen die daaruit voortkomen. Ook financiers willen het vertrouwen voor de samenwerking met uw organisatie. Gegevens uit het kadaster, vastgoed-databanken en eigen research leveren een gedegen onderbouwing. In onze taxaties worden altijd recente transacties opgevoerd van goed vergelijkbaar vastgoed.

Gecertificeerde Register Taxateurs

De waarde ontwikkeling van vastgoed is onmisbaar voor alle partijen die betrokken zijn bij transacties. Bij hypothecaire zekerheid, balanswaarde en fiscaliteiten speelt de waarde van het vastgoed een toenemende voorname rol. Het inschakelen van een onafhankelijke en vakbekwame Register Taxateur is voor de waardering van vastgoed dan ook van groot belang. Onze taxaties leveren u meer op dan alleen de basisinformatie over de waarde van het object. Met actuele kennis van de commerciële markt, bouwkundige en juridische expertise, inzichtelijke en gefundeerde berekeningen leveren wij in iedere situatie izichtelijk maatwerk. Voorafgaand aan de opdracht wordt duidelijk weergegeven wat op basis van de vraag kan worden verwacht. De taxatie wordt afgestemd op het doel en met alle variabelen onderbouwd die tot de uiteindelijke waarde leiden. Daarbij worden de richtlijnen gehanteerd waarmee aan de kwaliteitseisen wordt voldaan, afhankelijk van het doel en gebruik, bijvoobeeld economische, wettelijke, fiscale of interne doeleinden.

Kwaliteitstandaarden

Wij hanteren de internationale taxatiestandaarden IVS en EVS en volgen richtlijnen van de (internationale) instanties, zoals de RICS, TeGoVa en reglementen van het NRVT. Dit kader wordt erkend door financiers, accountants, de fiscus en overige partijen die om een gevalideerde taxatie kunnen verzoeken.